قوانین مقررات

ارسال سفارشات در حال حاضر فقط برای تهران امکان پذیر است و ارسال ها همان روز انجام میشود.

جهت حفظ حقوق شما عزیزان امکان مرجوع کردن کالا وجود ندارد.